Fotografiets historie

Begrepet fotografi er sammensatt av de greske ordene “photos” (lyset sin) og “graphe” (tegning), og betyr dermed lysbilde. Allerede i antikkens Hellas ble mulighetene med lyseksponering og skygger som en bildeavgivende teknikk diskutert. Aristoteles beskrev allerede 300 år før vår tidsregning hvordan lys kan slippes inn i et mørkt rom gjennom et hull i veggen og med det danne et opp-ned-bilde av omgivelsene utenfor.

Den kjente oppfinneren Leonardo da Vinci drev med mye forskjellig, og hadde også tanker om hvordan man kunne avbilde sine omgivelser ved hjelp av lysteknikk. Ved å lede lysstrålene på et tynt ark, kunne man tegne et omriss av motivet, og således danne mer realistiske avbildinger med riktige proporsjoner – noe man i økende grad var opptatt av på hans tid. Flere av renessansens mest kjente kunstnere benyttet seg mest sannsynlig av denne teknikken for å skape realistiske avbildninger av menneskekroppen. Teknikken er senere blitt stående som “Camera Obscura”, som betyr “mørkt rom”.

Johann SturmI 1676 utviklet Johann Sturm, en tysk matematikkprofessor, sitt eget “Camera Obscura”, basert på et innoljet papirark og et speil som han satte i 45° vinkel til linsen. På denne måten kunne man unngå at bildet ble snudd opp ned, slik det vil med en naturlig linse. Denne oppfinnelsen er med andre ord den første speilrefleksinnretningen, og forløperen til dagens speilreflekskamera.

Teknologien bak den mer moderne fotografikunst ble utviklet på 1800-tallet, med briten Thomas Wedgwood som en pionér. Han var en av de første som prøve deg på å framstille virkeligheten på papir ved bruk av lys. For å få til dette, brukte han hvitt lærpapir som forhåndsbehandlet med sølvnitrat. Resultatet ble naturlig nok ikke veldig skarpt, men han lyktes i det minste med å framstille skygger og kontraster.

Skyggene viste seg imidlertid ikke å vare veldig lenge på lærmaterialet. Effekten av sølvnitratet gjorde at skyggene etterhvert svant hen, og ble borte. Det måtte andre metoder til.

I 1822, utførte den franske oppfinneren Nicéphore Niépce det som er blitt stående som historiens første fotografi. Men dette varte heller ikke lenge: i et forsøk på å kopiere innholdet, ble det ødelagt. Tre år senere, i et nytt forsøk, lyktes det imidlertid Niépce å lage ett nytt fotografi. Han framkalte i årene som fulgte det kjente fotografiet “Utsikt fra vinduet i Gras”, ett bilde som er blitt stående som ett historisk symbol på fotografiets tilblivelse.

Niépce jobbet tett med den franske kunstmaleren Louis Jacques Mandé Daguerre, og sammen utviklet de fotokunsten videre. Blant annet lyktes det dem å jobbe med ettereksponeringen, slik at hele fotoprosessen ble mer praktisk og effektiv. Dette gjorde de ved hjelp av en mer lyssensitiv linse.

Niépce og Daguerre var begge vare for den potensielle kommersielle verdien av det de holdt på med, og jobbet i hemmelighet med sine fotokunster.

I 1861 la den britiske fysikkprofessoren James Clerk Maxwell fram sine resultater som framstilte lys som elektromagnetiske bølger. Dette var banebrytende ikke bare innen fysikken isolert sett, men en forutsetning for videreutviklingen av fotokunsten. Hans fargespekter gav grunnlaget for utviklingen av det moderne fargefotografi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *